POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest LF Rzeszów Arkadiusz Szydełko, Wola Rafałowska 202a, 36-017 Błędowa Tyczyńska, NIP: 813 372 59 47. Regulamin polityki prywatności oraz plików cookies znajduje się w poniższym pliku tekstowym. Jeśli masz problem z otworzeniem pliku – skontaktuj się z nami.

MASZ PYTANIA?